MC X-Ray

 

Win X-Ray en CASINO

In dit volgende onderdeel nemen we het befaamde MC X-Ray even onder de loep en leggen we uit wat dit onderdeel van radiologie precies inhoudt. Kort gezegd is MC X-Ray een nieuw Monte Carlo programma dat een uitbreiding is van de al bestaande Monte Carlo programma’s CASINO en Win x-ray. Win x-ray is een Monte Carlo programma waarmee een X-ray spectrum kan worden voorspeld, gemeten met een EDS die vastzit aan een scannen elektronen microscoop (SEM), die opereert tussen 10 en 40 keV. Door middel van Win x-ray kunnen de optimale condities worden vastgesteld waarbij een specifieke analyse kan worden uitgevoerd, waarbij ook limieten worden vastgesteld en eventuele piek overlappingen kunnen worden onderzocht. Het CASINO Monte Carlo programma is een quantum Monte Carlo programma dat is ontwikkeld door de ‘Theory of Condensed Matter group’ dat is gesitueerd in het ‘Cavendish Laboratory’ te Cambridge, Engeland. Dit Monte Carlo programma kan worden gebruikt om variabele quantum Monte Carlo en verspreide quantum Monte Carlo berekeningen voor zowel periodieke als niet-periodieke systemen uit te voeren.

Wat is dan MC X-Ray?

MC X-Ray is dus een Monte Carlo programma dat is voortgevloeid uit de andere programma’s die hierboven zijn genoemd, CASINO en WIN x-ray. MC X-Ray is een programma dat ervoor zorgt dat kwantitatieve elektronen microscopie van echte materialen mogelijk is. Het is een uitbreiding te noemen van de bovengenoemde twee programma’s omdat MC X-Ray het complete x-ray spectrum van de simulatie van elektronen verspreiding in solide of gevarieerde geometrische types berekent. Win x-ray is bijvoorbeeld alleen maar in staat om het x-ray spectrum van homogene materialen te berekenen en het Monte Carlo programma CASINO is alleen maar in staat om een berekening te maken van de net x-ray intensiteit in een gelimiteerde reeks geometrieën. MC X-Ray erkent maar liefst tweehonderd vijf en zestig verschillende gedeelten in de materialen die een vorm hebben van bijvoorbeeld een bol, een cilinder en talloze combinaties van horizontale en verticale vlakken. Daarnaast kunnen al deze gebieden bestaan uit verschillende composities.Het moge duidelijk zijn dat MC X-Ray een zeer interessant nieuw Monte Carlo programma is waarbij veel meer opties aanwezig zijn om verschillende zaken te onderzoeken en te berekenen. Binnen de radiologie is dit een grote toevoeging voor de manier waarop er onderzoek kan worden gedaan naar verschillende zaken, waaruit hele interessante bevindingen en conclusies kunnen ontstaan. Waar de Monte Carlo programma’s CASINO en Win x-ray al veel mogelijkheden boden, zien we onder andere in het bovenstaande artikel over MC X-Ray, dat MC X-Ray echt nog een hele stap verder gaat en mogelijkheden biedt en berekeningen toelaat die we nog niet eerder bij andere Monte Carlo programma’s hebben mogen zien. Een mooie nieuwe bevinding voor de wereld van radiologie en onderzoek dus!